Terapia somato-psihopedagogică, beneficii și caracteristici